Hem

St Eriksgatan 89

VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING I HJÄRTAT AV VASASTAN

Vi är en äkta bostadsrättsförening med god ekonomi som ligger i kvarteret mellan Torsgatan/St Eriksgatan/Karlbergsvägen. Huset är byggt 1910-1912 och ombildades till bostadsrättsföreingen 1994. Vi består av tre uppgångar med 33 bostadsrättlägenheter och fem lokaler som hyrs ut.


VISION


Bevara vår fastighet och utveckla ett trivsamt boende i en öppen förening

med sunda investeringar för en hållbar framtid


Bevara – Vi ska förvalta fastigheten så att dess historia från 1912 speglas, men samtidigt följa med i vår moderna samtid.


Utveckla – Vi ska kontinuerligt utveckla föreningens förvaltning och stärka föreningens attraktionskraft genom att investera och rusta för framtiden.


Trivsam – Vi ska ha en bra grannsämja där vi månar om varandra. Det ska vara rent och snyggt. Vi ska värna om att ha trevliga och inbjudande gemensamhetsutrymmen.


Öppen förening – Vi ska vara en transparent förening inför och kring de beslut som fattas. Vi skall underlätta för medlemmarna att leva upp till sitt ansvar att ta del av den information som finns att tillgå. Årsmötet är föreningens högsta organ för påverkan.


Sunda investeringar – Vi ska självfinansiera vårt framtida underhåll där löpande förbättringar görs med klokhet och eftertanke som bidrar till långsiktig nytta. Vi ska vara en av Stockholms bästa bostadsrättsföreningar med låga avgifter och stabil ekonomi.


Hållbar – Vi ska ha fokus på hållbar utveckling, med låg miljöpåverkan och göra investeringar som gynnar kommande generationer.