Trivselregler

TRIVSELREGLER


För att vi skall få ett trevligt boende finns det en del saker som vi bör tänka på. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans gör vi vårt boende mer trivsamt. Nedanstående trivselregler är utfärdade med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Trivselreglerna gäller för alla såsom boende, hyresgäster besökare och hantverkare


Vårda

Vi ska ha en bra grannsämja där vi månar om varandra. Vi ska vara rädda om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Vill du sätta upp något på fasaden eller i trapphusen måste du ha ett ok från styrelsen. Röker gör vi inte i de gemensamma utrymmena. Ser du skräp plockar du upp. Har något gått sönder, meddela styrelsen.


Säkerhet och grannsamverkan

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Att hålla ögonen öppna kan vara en förebyggande metod. Att hålla koll på varandras lägenheter vid resor och dylikt är enkelt och tryggt.

Dörrar till entréer, källare, förråd, cykelrum och övriga gemensamma lokaler ska vara låsta. Titta till era källarförråd ibland. Släpp inte in obehöriga och var vaksam när du öppnar med porttelefonen.

Om du upptäcker att det varit inbrott i källaren, meddela styrelsen och sätt upp information om detta på anslagstavlan så att övriga boende kan kontrollera sina förråd. Ring polisen om du ser något misstänkt. I varje entré finns en brandsläckare och en hjärtstartare.

Vid akutsituation - brand, inbrott eller personskada - ring Larmtjänst på tel. 112.


Trapphusen

På grund av brandsäkerhet får ingenting förvaras i entré eller trappuppgång, såsom barnvagnar, rullatorer, cyklar o dylikt. Inte ens en dörrmatta eller en liten soppåse. Detta beror på att trappuppgången är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra utrymning. Även små föremål kan i en rökfylld trappuppgång resultera i att människor ramlar och då blir oförmögna att ta sig ut på egen hand. Se vår brandskyddspolicy nedan. 


Hållbarhet

Vi ska ha fokus på hållbar utveckling, med låg miljöpåverkan. Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Meddela styrelsen om kranar står och droppar. Se till att släcka lamporna i fastighetens gemensamma utrymmen. Återvinn och återvänd så mycket du kan i vardagslivet. Källsortera ditt skräp (metall, tidningar, plast, glas, kartonger) på återvinningsstationen på t.ex Tomtebogatan. I hobbyrummet kan du laga saker som har gått sönder istället för att slänga det på tippen. Vill du bli av med någon möbel eller sak? Tips, kolla med grannarna i den slutna facebookgruppen om de är intresserade. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ned annat än toalettpapper i WC-stolen. 


Balkonger

Placera blomlådor innanför balkongräcket och håll uppsikt när du vattnar. Önskar du balkongskydd ska de vara mörkgröna i tålig canvas med färgkoden S6010-G70Y. Vill du grilla måste det vara en gasolgrill med en max 5 kg gasoltub och det ska finnas en pulversläckare på minst 6 kg med effektivitetsklass 43A 233BC i närheten. Vår gård är tyvärr för liten för att de ska vara trevligt med skakning eller piskning av mattor från balkongerna. Rökning gillar vi inte alls, men om du verkligen måste, tänk på dina grannar och kolla med dem att de inte störs och släng absolut inga fimpar på gården. Glöm inte att stänga fönster och balkongdörrar vid nederbörd. De balkonger som har brandstege, se till att dessa är lättåtkomliga.


Djur

Djur är väldigt gulliga, men vi har några regler; på gården matar vi inte fåglar eller rastar våra husdjur. Tänk även på att andra kan vara rädda och allergiska, så låt inte dina djur springa lösa. Du som har husdjur ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Skulle du få problem med lite otrevligare djur som t.ex. mjölbaggar, vägglöss eller pälsängrar, kontakta styrelsen omedelbart för sanering genom föreningens skadedjursbekämpare.


Gården

Gården är till för alla boende och ska användas. Det finns utemöbler, kolgrill, en värmelampa, sittdynor, lyktor, blommor, kryddor och filtar. Ska du ha en större tillställning, informera grannarna i god tid och klockan 23 ska det vara tyst om inte annat överenskommits. Tänd gärna ljuslyktor med inga marschaller. Se till att sittdynor och filtar förvaras så att de inte blir blöta vid regn. Gör ren grillen efter dig. Skräp du ser plockar du upp och att slänga fimpar/snus är absolut förbjudet. Vattna om du ser att blommorna är ledsna och ät gärna upp kryddor och smultron. Leksaker och andra ting plockas ihop till kvällen. Cyklar ställer vi i cykelställen eller i cykelrummet. Sopning och skottning hjälps vi alla åt med.


Sopor

Hushållssopor kastas i sopnedkastet på gården till vänster om gårdsporten till 48b. Det blir lätt stopp så endast sedvanligt hushållsavfall får kastas och soppåsarna ska vara väl förslutna så att inte matrester och löst skräp sprids i soptrumman, sopfläkten eller i soprummet. Pressa heller inte ner överfulla påsar då dessa lätt kan fastna i trumman/fläkten.


Källaren

Varje lägenhet har ett förråd märkt med respektive lägenhetsnummer. Inga saker får ställas/förvaras i gångarna och inga brandfarliga ämnen får finnas i förråden.  Undvik gärna att förvara stöldbegärliga föremål och saker du är rädd om. Vid avflyttning ska förrådet vara tömt


Respekt

För att vi alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Hänsyn gäller dygnet runt men man får inte föra oljud:

- söndag-torsdag mellan kl. 22.00 – 07.00

- fredag-lördag mellan kl. 23.00 – 08.00.

Meddela dina grannar om du ska ha fest. Se specifika regler för renoveringar nedan.


2:a hand

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Andrahandsuthyrning beviljas normalt på tolv månader i taget med en upprepning, d.v.s. totalt maximalt i två år. Tänk på att du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen. Observera att uthyrningen lyder under särskilda lagregler. Upprättat kontrakt för andrahandsuthyrningen ska tillställas styrelsen. Avgift för andrahandsupplåtelse får uppgå till 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. Avgiften uttages vid ett tillfälle i förskott för hela den period som uthyrningen omfattar. Korttidsuthyrningar såsom till exempel AirBnb är inte tillåtet.


Renoveringar

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas i fönster, fönsternas innerbågar samt innerdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den eller de som drabbas


Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet

(Bostadsrättslagen, kapitel 7, § 7)

För att få lov att göra väsentliga ändringar i en lägenhet, måste det göras en anmälan till Brf Degeln1 styrelse. Ansökan ska inkomma senast en månad innan arbetet påbörjas, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla ansökan. Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande. Ombyggnationer av lägenheter inom Brf Degeln1 ska utföras enligt svensk byggnorm och på ett fackmannamässigt sätt där alla som utför arbete ska inneha rätt behörighet för uppdraget.


Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

 • Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.
 • Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl.a. installation, ombyggnad eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte med undantag av elledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).


Företag/Personer som anlitas vid ombyggnaden ska ha:

 • F-skattsedel
 • Våtrumscertifikat och VVS-certifikat för arbete i badrum och toaletter. 
 • Branschkrav vid elinstallationer ska uppfyllas.

Kopia av F-skattsedel och de olika certifikaten som krävs ska bifogas i ansökan.


Ansökan - Laddar du ner här Den ska sedan lämnas tillsammans med certifikat, ritningar och skisser utskrivna i ordförandes brevlåda. Det går även bra att mejla alla dokument till ordforande@degeln1.se. Dock ska ansökningsblanketten, med underskrift i original alltid lämnas i ordförandens brevlåda


Bygglov - För vissa ombyggnationer har styrelsen rätt att ställa krav på att ett godkänt bygglov utfärdats av Stockholm stads nämnd, innan tillstånd kan lämnas.

Trivsel - Renovering får enbart ske mellan kl 08.00 och 17.00 på vardagar och mellan kl 12 – 16.00 på lördagar. Söndagar och helgdagar får renovering som medför oljud inte ske.


Informera - Innan arbete påbörjas ska anslag sättas upp i husets entré. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras, kontaktuppgifter samt under vilken tid som arbetet pågår.


Slutbesiktning - Styrelsen har rätt att begära protokollförd slutbesiktning utförd av en auktoriserad besiktningsman som betalats av att bostadsrättshavaren. Skulle ombyggnationen inte bli godkänd, har styrelsen rätt att slutföra de arbete som krävs för ett godkännande, bekostad av bostadsrättshavaren.


Byggavfall - Bostadsrättshavaren ansvarar för att byggavfall forslas bort. Byggsopor får inte ställas på Stockholm stads mark, det vill säga på gatan och inte heller i trapphus och källargångar. Vår innegårds nedre del (mot St: Eriksgatan) användes lämpligen, men var rädd om gräsmattan. Byggavfallet måste skyndsamt köras till återvinningscentral och trapphuset/gården ska städas vid nedskräpning. Om detta inte respekteras debiterats bostadsrättshavaren för bortforsling, administrativa kostnader och återställandet av ytan.


Om det skulle gå fel - Bostadsrättshavaren är ekonomiskt ansvarig för skador som vid ombyggnationen drabbar annan lägenhet eller föreningen i övrigt.


Hobbyrum

Hobbyrummet är till för oss medlemmar i Brf. Degeln1 som vill måla, valla skidor, snickra, fixa med sin cykel etc. Verktyg tar vi med själva. För att vårt hobbyrum skall fungera bra finns det några enkla regler som skall följas:

 • De verktyg som är märkta med Degeln1är till för alla, men låna inte med dessa utanför hobbyrummet.
 • Material lämnas kvar på egen risk, märkta med namn och mobilnummer.
 • Angivna tider för nyttjande skall respekteras.
 • Lokalen får absolut inte användas som förråd att förvara bildäck, möbler, byggmaterial, verktyg (bara om de får användas av alla) och liknande.
 • Lämna lokalen väl städad och rengjord från exempelvis färg, slipdamm och annat skräp. Det vill säga som du själv vill att den skall se ut när du börjar använda den. Lämna inte brandfarligt material kvar när du går.
 • Var och en ansvarar själv för egna verktyg och redskap som förvaras i hobbyrummet.


Brandskyddspolicy

Brandskyddspolicyn är beslutad av styrelsen 31/8 2017


Skyldighet enligt lag

Lagen om skydd mot olyckor (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.HTM) reglerar skyldigheter för fastighetsägare och den enskildes skyldigheter. Lagen innebär bland annat att Brf Degeln 1 i egenskap av fastighetsägare ska:


 • Arbeta systematiskt med brandskydd.
 • Göra allt vi kan för att förhindra att det börjar brinna.
 • Informera om brandskydd och utrymningsvägar.


Systematiskt brandskyddsarbete

Föreningen bedriver det systematiska brandskyddsarbetet genom att:


 • Genomföra årsvisa kontroller enligt bilaga 1.
 • Säkerställer att utrymningsvägar och räddningsvägar är korrekt utmärkta och fria från hinder.
 • Informera om de brandskyddsregler som gäller.
 • Verka för att medlemmarna ska ha en god förståelse för brandskyddets betydelse så att alla kan bidra till en god säkerhet.


Allmänna utrymmen

I allmänna utrymmen som trapphus, våningsplan, källargångar får ingenting förvaras eller placeras. Dörrarna till trapphus och källargångar får inte ställas upp.


Lägenheter

I lägenheten skall minst en brandvarnare och en brandfilt finnas. Föreningen har delat ut en av vardera till varje lägenhet. Styrelsen rekommenderar även att brandvarnare skall finnas i samtliga sovrum. Lägenhetsinnehavaren skall prova att brandvarnarna fungerar minst en gång om året. När batteriet är slut (på den av föreningen utdelad brandvarnare) får lägenhetsinnehavaren själv byta och ersätta dessa.


Styrelsen rekommenderar även att respektive lägenhetsinnehavare införskaffar, om sådan ej redan finns, pulversläckare på minst 6 kg med effektivitetsklass 43A 233BC.


Lägenheter med öppen spis som inte har kassett måste ha gnistgaller. Askan skall förvaras i askhink minst 5 dagar innan den slängs i försluten plastpåse. Pulversläckare enligt ovan skall finnas i de lägenheter som har öppen spis.


Förvaring av brandfarliga varor

Brandfarliga varor (t.ex. gasol, acetylen, T-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, tändvätska, diesel och eldningsolja) får endast förvaras för hushållets behov.


Varje lägenhet

- Sprayburkar och gasolflaskor av högst 6 liters storlek.

- Brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Källarförråd

- Ingen förvaring får ske.

Hobbylokal

- Ingen förvaring får ske.


Andrahandsuthyrning

Vid andrahandsuthyrning har lägenhetsinnehavaren det fulla ansvaret gentemot föreningen.


Rapportering

Medlemmar som noterar avvikelser från ovan beskrivna åtgärder/aktiviteter uppmanas att informera styrelsen.


Bilagor

Bilaga 1 - Brandskyddspolicy för Brf Degeln 1 [Kontroller]