Fakta


INFORMATION

- Kort fakta om Degeln1 för alla mäklare, nuvarande och potentiella medlemmar


Föreningen

BRF Degeln1 är en ”äkta förening”.

Med äkta förening avses att minst 60 % av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

Degeln1 är en privat bostadsrättsförening.


Organisationsnummer

716420-1183


Boendeform

Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening.

Föreningen har partiell avdragsrätt för moms.

Föreningen är medlemsstyrd och förvaltad av boende medlemmar.


BRF Degeln1 bildades

Föreningen registrerades första gången vid Patent- och Registreringsverket den 23 november 1987. Föreningen övertog ägandet och förvaltningen av hela fastigheten den 1 januari 1994.


Föreningen äger

Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar byggnaden och marken inom fastigheten Degeln1 belägen i Vasastaden i Stockholms innerstad.

Marken utgörs av en inre och yttre gård.

Total markareal är 958 kvm.


Särskilda förutsättningar

Vårt hus har kulturskyddsklassning grön, vilket innebär att viss varsamhet måste iakttagas och att byggnaden inte får förvanskas.


Adresser

Fastigheten omfattar följande tre trapphusadresser:

Torsgatan 48A

Torsgatan 48B

St: Eriksgatan 89.


Postadress till föreningen

Brf Degeln 1

Att: Steve Ribbestam

Torsgatan 48A

113 37 STOCKHOLM


Leverantörsfakturor skickas till

Brf Degeln 1

Fack 5589 8803

R855

106 37 Stockholm


Hemsida

www.degeln1.se


Facebook

www.facebook.com/degeln1.vasastan


Antal lägenheter

Det finns 33 lägenheter och samtliga upplåts med bostadsrätt. Några lägenheter har inte ursprunglig storlek och några är tillbyggda vindslägenheter.


Lägenhetsfördelning

5st - 1 RoKs

10st - 2 RoK

7st - 3 RoK

3st - 4 RoK

7st - 5 RoK

1st - 7 RoK


Lokaler

Fastighetens gatuplan inrymmer lokaler vilka uthyres enligt gällande hyreskontrakt. Källarlokalen, som ursprungligen inrymde Biografen Atlas, ingår även den i föreningens bestånd av uthyrda lokaler.

Samtliga uthyrda lokaler upplåts med hyresrätt. Verksamheter som bedrives i dessa lokaler omfattas av restauranger, butik, kontor samt föreningsverksamhet


Ekonomisk plan

Föreningens gällande ekonomiska plan registrerades vid Patent- och Registreringsverket den 11 december 2000. En ny version med det förändrade lägenhetsbeståndet efter vindsutbyggnaden har tagits fram under 2011.


Fastighetens byggår/färdigställande år

1912/1916


Juridisk person

Godkänns inte som köpare


Uppvärmning

Fjärrvärme (ingår i avgiften/hyran).


Vatten

Kallt och varmt vatten ingår i avgiften/hyran.


El

Varje lägenhet har egen mätare. Ålder och leveransförmåga (uppsäkring) varierar mellan lägenheterna beroende på vad innehavarna har utfört. I trapphusen Torsgatan 48b och ST Eriksgatan 89 finns elstigare med trefas.


Gas

Ja, används ej i alla lägenheter.


Köksfläkt

Generellt finns i varje kök möjlighet till anslutning av fläkt annars tillämpas kolfilterfläkt med självdragskanaler.


Eldstäder

Tre lägenheter har eldstad, samtliga på vindsplanet.


Balkonger

Tretton lägenheter har balkonger/terraser, Det finns sex allmänna vädringsbalkonger mot gården. .


Hiss

Finns bara i Torsgatan 48a


Kabel-TV

Leverantör är ComHem.

Grundutbudet (17 kanaler) ingår i avgiften.


Fiber

Fiber från Stockholms Stadsnät är indraget i alla lägeheter. 200/200 mbit ingår i avgiften


Förvaltning

Fastum


Avgiften i föreningen har minskat något men i stort varit oförändrad de senaste åren. Avgiftsnivån är satt för att klara även det långsiktiga underhållsbehovet som styrs utifrån en underhållsplan som sträcker sig framåt i tiden


Cykelrummet är beläget i källaren i St Eriksgatan 89

Barnvagnsrum finns på gården

Hobbyrum är beälget i källaren i Torsgatn 48b, se mer info under Trivseregler


Ett källarförråd per lägenhet, förråden är uppmärkta med respektive lgh-nummer.


Sopor/Återvinning

  • Sopsystem för hushållssopor, inkast från gården. Anläggningen belägen i pannrummet. Viktigt att man inte slänger ner lösa föremål, då det lätt blir stopp.
  • Tidningar, kartonger, plåt, plast och glas lämnas vid någon av stadens insamlingsstationer. Närmast är utanför Coop Nära på Tomtebogatan 6 eller utanför Hemköp på Karlbergsvägen 24
  • Föreningen har två fixardagar per år. En på hösten och en på våren. Då kör vi gemensamt bort både föreningens och enskilda medlemmars bråte till återvinningen.
  • Föreningen har inget grovsoprum.


Handläggningstid av överlåtelse/pantförskrivning

Inkommen överlåtelse eller pantförskrivning hanteras på nästkommande styrelsemöte.


Ut- och inflyttning

Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem respektiver utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.


Förändring av lägenhet

Vid eventuell ombyggnation i lägenheten skall föreningens styrelse kontaktas. All förändring sker på bostadsrättshavarens eget ansvar. Se mer information under Trivlselregler


Andrahandsuthyrning

Föreningen vill ha medlemmar som bor i lägenheterna. Endast undantagsvis tillåtes andrahandsuthyrning under särskilda omständigheter och då under en begränsad period. Avgift för andrahandsupplåtelse får uppgå till 10 % årligen av gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar. Se mer information under Trivselregler


Överlåtelseavgift

2,5% av basbeloppet.

Överlåtaren svarar tillsammans med förvärvaren för betalningen. Framgår inget annat kommer förvärvaren att debiteras avgiften.


Pantsättningsavgift

1% av basbeloppet.

Betalas av pantsättaren.