Ekonomi


EKONOMI

Årsredovisningar (klicka på årtalet)

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011


2010


2009


2008
Underhållsplan

2018-05-22

Inom en femårsperiod ligger följande i vår underhållsplan; Trapphusrenovering. Ökad trevnad på gården. Översyn taken. Allt täcks av våra befintliga likvida medel.


Större gjorda underhållsåtgärder sedan 1996

1996 - Stamrenovering

1996 - Takrenovering

1997 - Trapphusrenovering

1997/1998 - Fönsterrenovering

1998 - Fasadrenovering

2000 - Gårdsrenovering

2001-2003 - Fönsterrenovering

2003 - Sopanteringsanläggning

2003 - Fjärrvärme

2003 - Takrenovering

2003 - Brandskyddisolering

2005 - Gårdsrenovering

2007 - Entrédörrar

2007 - Termostater och värmereglering

2008 - Stamrenovering

2013 - Målning källaren

2013 - Tilläggsisolering

2015/2016 - Stamrenovering, källaren

2016 - Entrédörrar

2016/2017 - Fönsterrenovering/energiglas